Boekhandel van der Velden-van Dam
    Boekhandel van der Velden-van Dam


Ook in uw Boekhandel zijn alle activiteiten vervallen.

We denken na over de nieuwe vorm. Dat betekent dat de lezingen van Ben van Melick, de interviews door Wiel Beijer en de boekpresentaties zeker terugkeren, maar anders dan u gewend was.

Houd daarom deze website in het oog, en ook uw mailbox voor de nieuwsbrief.


Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, geef u dan op via het contactformulier.