Boekhandel van der Velden-van Dam
    Boekhandel van der Velden-van Dambinnenkort is er ook koffie 

aan de lange leestafel